Informace

m a s á ž e - p p

pohladím jemně, jako ruce novorozence, je-li třeba, vyvinu i sílu parního válce

Copyright Martin Koutný 2006-2024