Informace

Komplexní ORL

Komplexní ORL ordinace ve Slavkov? u Brna nabízí kvalitní zdravotní služby v klidném prost?edí s nadstandardní léka?skou technikou. Spolupracujeme s p?edními zdravotními pojiš?ovnami, p?ijímáme nové pacienty.

Copyright Martin Koutný 2006-2021