Informace

Školení pro školství

Nabízíme komplexní služby v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, speciálně určené pro mateřské školy, základní školy, střední i vysoké školy. Zabýváme se bezpečnostními a provozními řády, směrnicemi a dokumentací.

 • Školení, které prom?ní

  Školení a trénink pracovník?, které zm?ní jejich návyky a udrží zm?ny, které chcete…

 • Odborné firemní školení

  Nabízíme školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zabýváme se…

 • Školení bozp Praha

  Profesionální školení v oblasti bezpe?nosti práce a požární ochrany na srozumitelné…

 • Vzdělávání a školení

  Vzdělávací inzertní server poskytuje online inzeráty z oblasti vzdělávání, školení,…

 • RMeasiteach

  RMeasiteach.cz - certifikovaná školení pro školy i firmy na interaktivní tabule, hlasovací…

Copyright Martin Koutný 2006-2024