Informace

Pracovní Agentura Rombene.cz

Personální a pracovní agentura se sídlem v Praze. Již n?kolik let pomáhá klient?m a zam?stnanc?m k vzájemné prosperující spolupráci. Kvalitní pracovní podmínky a jednání. Vždy je zaplaceno v?as.

Copyright Martin Koutný 2006-2024