Informace

P?í?esky OxY Extensions

Na oxyextensions.cz naleznete ty nejkrásn?jší p?í?esky z opravdových lidských vlas? za skv?lé ceny. Clip in vlasy, p?í?esky, culíky, nebo flip in vlasy v desítce barev a n?kolika délkách. Pom?žeme s výb?rem barvy i aplikací.

  • MotivP Talks

    Projekt vzde?la?vaci? agentury MotivP, jehoz? ci?lem je sdi?let mys?lenky, ktere? za to stoji?.…

Copyright Martin Koutný 2006-2023