Informace

Osobní kou?ka Kristýna Š?astná

Jako certifikovaný osobní kou? se zabývám psychoterapií, osobním rozvojem, motivací, ?i transformací. Napl?uje mi pomáhat lidem v jejich t?žkých životních chvílích a na základ? vlastních zkušeností a studia p?ináším výsledky pro každého, kdo má zájem.

Copyright Martin Koutný 2006-2021