Informace

Nejsi jen tak n?kdo

Identifika?ní a korálkové náramky na které si m?žeš vytvo?it personalizaci vlastních text?, které ti mohou zachránit život ve chvíli kdy nem?žeš komunikovat. Psí známky s telefonem na majitele.

Copyright Martin Koutný 2006-2021