Informace

Nadkolesie, o pneumatikách

Stránka Nadkolesie je venovaná základným informáciám o pneumatikách, zloženie, rozmer pneumatiky, znaky a jednotky miery pneumatiky, tipy a triky pre údržbu pneumatík.

Copyright Martin Koutný 2006-2023