Informace

Havarijná služba 24

Vieme opravi? každé potrubie – ?i už vodovodné alebo kanaliza?né, odstránime všetky možné poruchy vody, disponujeme modernou technikou na monitoring a trasovanie potrubia.

Copyright Martin Koutný 2006-2024