Informace

Displej do ?ekárny léka??

Poskytn?te vašim pacient?m snadný p?ístup k zdravotním informacím. Poli?ka v ?ekárn? m?že nabídnout mnohé informace pro pacienty. Vylepšete prost?edí své ?ekárny bezplatným informa?ním systémem pro pacienty.

  • iPshop - mobilní p?íslušenství

    Ochranné fólie a tvrzená skla na displej, ochranné kryty (obaly) a pouzdra na mobil. Kryty s…

  • Magic Case - Budoucnost reklamy

    Magic Case - Interaktivní transparentní LCD showcase displej pro novou éru reklamy Vašich…

  • Tabletango

    V e-shopu Tabletango.cz můžete zakoupit velké množství příslušenství pro tablety a PC -…

Copyright Martin Koutný 2006-2021