Informace

Deník vojínky

Deník z vojenského výcviku aktivních záloh ve Vyškov?. Pr?b?h cvi?ení, fyzická náro?nost výcviku, informace pro zájemce o vstup do aktivních záloh Armády ?eské republiky.

Copyright Martin Koutný 2006-2024