Informace

Angli?tina-MB

Efektivní a vysoce kvalitní kurzy angli?tiny s mnohaletým p?sobením na trhu. P?íprava na mezinárodní zkoušky i ?eskou maturitu. Výuka všeobecné, business i technické angli?tiny pro ve?ejnost i firmy. Pro všechny v?kové kategorie.

  • Letní tábor s angli

    Letní tábor s angličtinou. Nabízíme krom spousty her a tradičních dobrodružství i výuku…

Copyright Martin Koutný 2006-2024